ТЫКАТЬ

I несовер. тыкацьторкаць утыкацьуторквацьтыкать палкой в землю — тыкаць (торкаць) палкай у зямлю соваць, тыцкацьпоросёнок тычет нос в корыто — парася тыцкае лыч у карытатыкать пальцем на кого-либо — тыцкаць пальцам на каго-небудзьтыкать в нос кому-либо — соваць (тыцкаць) у нос каму-небудзьII несовер. прост. тыкаць

Смотреть больше слов в «Русско-белорусском словаре»

ТЫКАТЬСЯ →← ТЫКАНЬЕ

T: 126 M: 3 D: 3