ТЯЖЁЛЫЙ

в разн. знач. цяжкітяжёлый чемодан — цяжкі чамадантяжёлый день — цяжкі дзеньтяжёлые мысли — цяжкія думкітяжёлое наказание — цяжкая каратяжёлая рана — цяжкая ранатяжёлый шаг — цяжкі кроктяжёлый слог — цяжкі стыльтяжёлый воздух — цяжкае паветратяжёлый сон — цяжкі сонтяжёлая пища — цяжкая ежатяжёлая голова — цяжкая галаватяжёлый характер — цяжкі характартяжёлая дорога — цяжкая дарогатяжёлая задача — цяжкая задачатяжёлые обязанности — цяжкія абавязкітяжёлые роды — цяжкія родытяжёлая смерть — цяжкая смерцьтяжёлое впечатление — цяжкае ўражаннетяжёлый труд — цяжкая працатяжёлая индустрия — цяжкая індустрыятяжёлая артиллерия воен., перен. — цяжкая артылерыятяжёлое масло спец. — цяжкае маслатяжёлая вода хим. — цяжкая вадатяжёлые металлы спец. — цяжкія металытяжёлая рука — цяжкая рукатяжёлый на подъём — цяжкі на пад'ём, непаваротлівы

Смотреть больше слов в «Русско-белорусском словаре»

ТЯЖЕСТЬ →← ТЯЖЕЛОУМНЫЙ

T: 91 M: 3 D: 3